2010. június 30., szerda

Bódi Zsuzsa összeállítása: Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához

Ajánló bibliográfia
cigány könyvtárak összeállításához

Bódi Zsuzsa összeállítása
(Forrás: Roma CD-ROM)
________________________________________
Szótárak-nyelvkönyvek
Tanulmánykötetek
Néprajzi sorozatok
Folklór forrásközlések
Hanglemezek-kazetták
Vizuális kultúra
Ismeretterjesztő művek
Irodalom
________________________________________

SZÓTÁRAK - NYELVKÖNYVEK
CHOLI DARÓCZI József - FEYÉR Levente: Cigány - magyar kisszótár. TIT Orsz. Cigány Ismeretterjesztő Munkabizottsága: Budapest, 1984. 114 p.
CHOLI DARÓCZI József - FEYÉR Levente: Zhanes romanes? Cigány nyelvkönyv. Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége, Budapest, 1988. 204 p.
HUTTERER Miklós - Mészáros György: A lovári cigány dialektus leíró nyelvtana. Budapest, 1967. 94 p. Bibl. a jegyz. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 117.)
KAKUK Mátyás: Cigány közvetítésű jövevényszavak a magyar nyelvben. Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testülete, Szolnok, 1997. 177 p. (Jászkunság füzetek 10.)
KARSAI Ervin: Te sityovas romanes. Tanuljunk cigányul. (Óravázlatok és feladatlapok az általános iskolai fakultatív oktatás számára és az alapfokú nyelvtanfolyam anyaga) Romano Libro Alapítvány: Budapest, 1993. 368 p.
KARSAI Ervin: Romano-ungriko alava. Cigány- magyar szótár. Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1997., 79 p.
MÁTÉ Mihály: Lovári nyelvkönyv. Lovareski shib. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: Kaposvár, 1994. 124 p.
MÉSZÁROS György: A magyarországi szinto cigányok. Magyar Nyelvtudományi Társaság: Budapest, 1980. 45 p. Bibl. a jegyz. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 153.)
ORSÓS Anna: Beás nyelvkönyv kezdőknek. Pă lyimbá băjásilor. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: Kaposvár, 1994. 201 p.
ORSÓS Anna: Beás nyelvkönyv. Pa lyimbá ba ja silor. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: Kaposvár, 1997. 257 p.
ORSÓS Anna: Beás - magyar kéziszótár. Vorbé da ba jás. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: Kaposvár, 1997. 114 p.
PAPP Gyula: Segédanyag beás cigány gyermekek magyar nyelvi kommunikációs készségének fejlesztésére. JPTE Tanárképző Főiskola, Pécs, 1980. (Tanulmányok a cigány gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból II.)
PAPP Gyula: A beás cigányok román nyelvjárása. JPTE Tanárképző Főiskola, Pécs, 1982. (Tanulmányok a cigány gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból V.)
PAPP Gyula: Beás - magyar szótár. Janus Pannonius Tud. Egyetem Tanárképző Kar: Pécs, 1982. 199.p. (Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból VI.)
RÉZMŰVES Melinda (Szerk.): Első 100 szavam cigányul. Fővárosi Önkormányzat, Cigány Ház- Romano Kher, Budapest, 1999. 24 p., ill.
ROMANO RÁCZ Sándor: Kárpáti cigány - magyar, magyar -kárpáti cigány szótár és nyelvtan. Balassi Kiadó, Budapest, 1994.139 p.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Cigány-magyar, magyar-cigány szótár. Kossuth Könyvkiadó: Budapest, 1991. 319 p.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Cigány-magyar képes olvasókönyv. Te sityovas romanes! Gondolat Kiadó - JPTE Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1990. 173 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Cigány-magyar képes olvasókönyv. Te sityovas romanes! Gondolat Kiadó - Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1991. 144 p., ill.
VAJDA Imre - ROMANKOVICSNÉ TÓTH Júlia - MEIXNER Ildikó: Zsánáv ábá te gináv. Olvasókönyv. Ábécés olvasókönyv az általános iskola I. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 150 p., Gyügyi Ödön illusztrációival
VARGA Ilona: Beás-magyar, magyar-beás szótár. Konsept Kiadó, Budapest, 1996. 223 p
VEKERDI József: A magyarországi cigány nyelvjárások szótára. Janus Pannonius Tud. Egyetem Tanárképző Kar: Pécs, 1983. 246 p. (Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból VII.)
________________________________________
TANULMÁNYKÖTETEK
ANDOR Mihály (Szerk.): Cigányvizsgálatok. Művelődéskutató Intézet: Budapest, 1982. 202 p. (Műhelysorozat 3.)
BALOGH Ödön: Cigányok a Kiskunságon. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Kiskunfélegyháza, 1997. 242 p.
BÁN András (Szerk.): Körülírt képek. Fényképezés és kultúrakutatás. Miskolci Galéria - Magyar Művelődési Intézet: Miskolc-Budapest, 1999. 112 p., ill.
BANA József - PERGER Gyula (Szerk.): Pillanatképek a romák múltjából. Győr, é.n. (1998) 147 p. (Romológiai Kutatóintézet Közleményei 1.)
BANDOR Tamás - LAKATOS György - VÁCZI Márta: Módszertani ajánlás cigány gyermektáborok szervezéséhez. Nemzeti Egészségvédelmi Intézet - Romano Glaszo Cigány Egyesület: Budapest, (é.n.) 48 p.
BÁNLAKY Pál: Cigánycsaládok vizsgálata. Népjóléti Minisztérium Család-, Gyermek- és Ifjúságpolitikai Főosztálya: Budapest, 90 p.
Bari Károly (Szerk.): Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Petőfi Sándor Művelődési Központ, Gödöllő, 1998. 124 p. ill.
BARTHLEMY, André: Cigányország útjain. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1992. 191 p.
BEREY Katalin - HORVÁTH Ágota: Esély nélkül. Vita Kiadó: Budapest, 1990. 100 p., mell., Bibl. a jegyz. (Műhelysorozat 10.)
BERNÁTH Gábor - MESSING Vera: "vágóképként, csak némában" Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal: 1998. 104 p.
BÓDI Zsuzsanna: Gyermekélet - táplálkozás cigány közösségekben. Néprajzi gyűjtési útmutatók. Magyar Művelődési Intézet: Budapest, 1995. 56 p. Bibl. p.35-36., p.51-56., (Roma módszertani kiadványok 2.)
BÓDI Zsuzsanna: Cigány népismeret. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszék: Kaposvár, 1997. 168 p.
BÓDI Zsuzsanna: Magyarországi cigány mesterségek. Cigány Népművészek Országos Egyesülete: Budapest, 1998. 32 p., ill.
CSÁNYI Klára (szerk.): Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. COLPI Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet. A Nyílt Társadalom Intézet Társintézete, Budapest, 1997. 379 p.
CSONGOR Anna: Szegregáció az általános iskolában. Cigány osztályok Magyarországon. Olvasáskutató Intézet: Budapest, 1991. 42 p.
DEMETER ZAYZON Mária: A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata. Honos népcsoportok és bevándorlók. Szerző: Budapest, 1994. 192 p., térk., Bibl. p.146-151. Összefogl. angol, francia és német ny.
DEMETER ZAYZON Mária: "Egy igaz történet, részletekben..." Cigány-magyar kapcsolatok határon innen és túl. Budapest Kőbányai Önkormányzat: Budapest, 1994. 245 p., ill.
DEMETER ZAYZON Mária: Másság - azonosság. I. k. Kisebbségismereti előadások. Budapest Kőbányai Önkormányzat: Budapest, 1994. 154 p.
DIÓSI Ágnes: Cigányút. Szépirodalmi Könyvkiadó: Budapest, 1988. 345 p., ill.
ERDŐS Kamill cigány tanulmányai. VEKERDI József (Szerk.): Békés m. Tanács VB. CIKOBI., Gyulai Erkel Ferenc Múzeum: Békéscsaba, 1989. 265 p., ill. Bibl. a jegyz., Összefogl. angol ny. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 78.)
ERŐS Ferenc (Szerk.): Azonosság és különbözőség. Tanulmányok az identitásról és az előítéletről. Scientia Humana Társulás, Budapest, 1996. 200 p.
FAGGYAS István: A cigányzene Gömörben. KLTE : Debrecen, 1993. 132 p., ill. (Gömör néprajza 41.)
FARKAS Endre (Szerk.): Gyerekcigány. Pedagógiai tanulmányok. INTER-ES Kiadó: Budapest, 1994. 208 p., ill.
FELLETÁR Béla: Makói prímások és zenészdinasztiák. Makói Városvédő- és Szépítő Egyesület: Makó, 1997. 118 p., ill.
FORRAY R. Katalin - HEGEDÜS T. András: A cigány etnikum újjászületőben. Tanulmány a családról és az iskoláról. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1990. 164 p. (Közoktatási Kutatások)
FORRAY R. Katalin - HEGEDÜS T. András: Két tanulmány a cigány gyermekekről. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1990. 135 p. (Közoktatási Kutatások)
FORRAY R. Katalin - HEGEDÜS T. András: Cigány gyermekek szocializációja. Család és iskola. Aula Kiadó Kft.: Budapest, 1998. 391 p.
FRASER, Sir Angus: A cigányok. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 336 p.
GAGYI József (Szerk.): Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. Pro-Print Könyvkiadó: Csíkszereda, 1996. 283 p. (Helyzet Könyvek)
GELENCSÉR Ferenc - RADULY József: "Királyok prímása, a prímások királya." (Boross Lajos) 100 Tagú Cigányzenekar, Budapest, 1997. 88 p., ill.
HALÁSZ László - SIPOS Kornél: Művészeti kommunikáció hatása a faji előítéletre: Egy cigánykérdésről szóló ifjúsági színmű vizsgálata 10-14 éves tanulók körében. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1969. 108 p. (Pszichológia a gyakorlatban 16.)
HANN Endre - TOMKA MiklósPÁRTOS Ferenc: A közvélemény a cigányokról. Tanulmányok, beszámolók, jelentések (XI) Tömegkommunikációs Kutatóközpont: Budapest, 1979. 87 p. Összefogl. orosz és angol ny. (Tanulmányok, beszámolók, jelentések 8. )
JUHÁSZ Júlia: Találkoztam boldoguló cigányokkal is. (Interjúk) Osiris Kiadó: Budapest, 1999. 198 p., ill.
KALLA Éva - SOPRONI Ágnes: " Írják le a sóhajtásomat!" Milyen lehet cigánynak lenni? (Interjúk) Magvető Kiadó: Budapest, 1997. 303 p.
KÁRPÁTHY Gyula (Szerk.): Apostolok módján. Wlislocki Henrik, József főherceg, Hermann (!) Antal és Erdős Kamill a cigányokért. Smdigital Kiadó, Budapest, 1999. 252 p., ill.
KARSAI Ervin: Cigányok lakásépítése a sátortól a kőházig. Anda Romani Kultura Alapítvány: Gyula, 1996. 208 p., ill.
KEMÉNY István (szerk.): Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó; 1971-ben végzett kutatásról. MTA Szociológiai Kutató Int.: Budapest, 1976. 291 p.
KEMÉNY István (szerk.): A cigányok Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia: Budapest, 1999. 270 p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián)
KEMÉNY István (szerk.): A magyarországi romák. ÚTMUTATÓ Tanáécsadó és Kiadó Kft., Budapest, 128 p.
KERESZTY Zsuzsa - PÓLYA Zoltán (Szerk.): Csenyéte antológia. Vízjelek Vállalkozás: Csenyéte - Szombathely - Budapest, 1998. 359 p., ill. (bár KÖNYVEK)
KERTESI Gábor - KÉZDI Gábor: A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. socio-typo, Budapest, 1998. 467 p., ill., térk.
KERTESI Gábor - KÉZDI Gábor- LISKÓ Ilona: Cigányok és iskola. Cigány tanulók az általános iskolában. Helyzetfelmérés. Egy cigány oktatási koncepció vázlata. Educatio, Budapest, 1996. 114 p. (Educatio Füzetek 3.)
KOVALCSIK Katalin - CSONGOR Anna és BÓDI Zsuzsanna közreműködésével szerk.: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. BTF - IFA - MKM: Budapest, 1998. 605 p., ill. (Tanítók kiskönyvtára 9.)
KOVALCSIK Katalin - Réger Zita (Vendégszerk.): Acta Linguistica Hungarica 1999. (46) 3-4; (Tanulmányok a cigány nyelvről, angol ny.)
LÁZÁR Guy - LENDVAY Judit- ÖRKÉNY Antal - SZABÓ Ildikó: Többség - Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Osiris Kiadó - MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport: Budapest, 1996. 235 p.
LIÉGEOIS, Jean-Pierre: Romák, cigányok, utazók. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ: Budapest, 1998. 172 p.
LIGETI György - Varga Ilona : Cigányok. Körtánc Kiadó, Budapest. 1998. 110 p.
LISKÓ Ilona (Kutatásvezető): A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése. Kutatási zárótanulmány. 1997. Munkaügyi Minisztérium: Budapest, 1997. 236 p.
KÁRPÁTHY Gyula (Szerk.) 1999 Apostolok módján. Wlislocki Henrik, József főherceg, Hermann (!) Antal és Erdős Kamill a cigányokért. Smdigital Kiadó, Budapest, 1999. 252 p., ill.
KROÓ György: Rácz Aladár. Zeneműkiadó: Budapest, 1979. 220 p., ill., melléklet 3 hanglemez
MAGYAR László András (Szerk.): Jacobus Thomasius - Ahasverus Fritschius - Enessei György: A cigányok. (Három korai tanulmány a cigányokról.) Orpheus Kiadó Kft.: Budapest, 1998. 104 p.
MÁRCZIS Márta: Kitörés a kegyetlenből. Helyi tudás, roma társadalom. Faluműhely Alapítvány: Hernádvécse, 1997. 69 p., ill.
MEZEY Barna - POMOGYI László - TAUBER István: A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban. 1422-1985. Kossuth Könyvkiadó: Budapest, 1986. 323 p. Bibl. a jegyzet.
MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233 p., ill.
NAGY Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Kriterion Kiadó: Bukarest, 1978. 357 p.
NAGY Olga: Barangolásaim varázslatos tájban. Cigány barátaim között. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó: Székelyudvarhely, 1994. 137 p. Bibl. pp.133-135.
NAGY Pál: A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszék: Kaposvár, 1998. 499 p.
NÉMETH Ilona (Szerk.): Tanári kézikönyv a cigány fiatalok szocializációjáról. Nemzeti Szakképzési Intézet: Budapest, 1994. 155 p.
PÓCZIK Szilveszter: Cigányok és idegenek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999. 341 p.
POMOGYI László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Osiris-Századvég: Budapest, 1995. 246 p.
PRÓNAI Csaba: Cigánykutatás és kulturális antropológia. ELTE Btk. Kulturális Antropológiai Tanszéki Szakcsoport - Csokonai V. Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék: Budapest-Kaposvár, 1995. 191 p. (Kulturális Antropológiai Cigánytanulmányok 1.)
PRÓNAI Csaba (Szerk.): Leonardo Piasere: A ciganológusok szerelmei. (Válogatott tanulmányok) ELTE BTK Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest, 1997. 189 p. Bibl. pp.167-189. (Kulturális Antropológiai Cigánytanulmányok 2.)
RAICSNÉ HORVÁTH Anikó - HAJDU István (Szerk.): "Senkié vagyok - lehetnék mindenkié": tanulmányok a cigányságról, 1994-1996 Bács-Kiskun megye. Bács - Kiskun M. Önkormányzat: 1997. 144 p., ill.
RÉGER Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 166 p.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Ősi cigány mesterségek és foglalkozások. Le romenge butya. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 1991. 120 p.
RÓZSAVÖLGYI Adél: Beszélgetések. In: Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába. (Ligeti György szerk.) Műszaki Könyvkiadó - Calibra Kiadó: Budapest, 1997. 39 p. (CD-ROM)
SÁROSI Bálint: Cigányzene. Gondolat Kiadó: Budapest, 1971. 247 p., ill. Bibl. pp.227-232.
STEWART, Michael Sinclair: Daltestvérek. Az oláh cigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Int., Max Weber Alapítvány: Budapest, 1993. 268 p., ill. Bibl. pp. 251-268.
SZEGŐ László (Szerk.): Cigányok. Honnét jöttek - merre tartanak? Kozmosz: Budapest, 1983. 390 p. Bibl. p.337-382.
SZUHAY Péter: A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből. Néprajzi Múz., Főv. Tan. VB. CSZMMK.: Budapest, 1989. 96 p., ill. Bibl. a jegyzet. Összefogl. angol ny.
SZUHAY Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. PANORÁMA: Budapest, 1999. 205 p., ill.
SZUHAY Péter - BARATI Antónia: Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. "A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy." Néprajzi Múzeum: Budapest, 1993. 365 p., ill. Bibl. p. 361-363.
TAAR Ferenc: Híres debreceni cigányprímások. (Interjúk) Debrecen, 1998. 100 p.
TENIGL-TAKÁCS László (Szerk.): India bölcsessége. Szöveg-gyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából. Gandhi Alapítvány - A Tan Kapuja Buddhista Főiskola: Budapest, 1994. 319 p., ill.
TENIGL-TAKÁCS László (Szerk.):India története. Medicina - A Tan Kapuja Buddhista Főiskola: Budapest, 1997. 497 p. ill. (Függelék: DERDÁK Tibor: India - a romák őshazája? pp. 459-467.)
TÓTH Pál - PÁCZELT Istvánné: A falusi cigányság. Kutatási zárójelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén megye községeiben élő cigány lakosság körében lefolytatott kérdőíves felmérésről. MTA RKK Észak-Magyarországi Osztálya: Miskolc, 1991. 95 p. térk.
TUZA Tibor (Szerk.): Roma pedagógia I., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola: Debrecen, 1997., 208 p., Bibl. p.201-206.
TUZA Tibor (Szerk.): Romológiai ismeretek (Segédanyag romológiai képzésben és továbbképzésben résztvevő főiskolai, egyetemi hallgatók és gyakorló pedagógusok számára), Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola: Debrecen, 1998., 200 p., Bibl. p.197-198.
TUZA Tibor: Cigányoknak mécsvilága (Népismereti összeállítás, történelem és irodalom), Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet: Debrecen, 1997, 65 p.
UTASI Ágnes - MÉSZÁROS Ágnes (Szerk.): Cigánylét. MTA Politikai Tudományok Intézete: Budapest, 1991. 273 p., térk., Bibl. a cikkek végén
VAJDA Imre (Szerk.): Periférián. Roma szociológiai tanulmányok. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1997. 518 p.
VAJDA Imre (Szerk.): Periférián. Kérdések és válaszok. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1997. 209 p.
VÁRNAGY Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1993. 174 p.
VÁRNAGY Elemér (Szerk.): Romológiai alapismeretek. Corvinus Kiadó - Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola: Zsámbék, 1999. 204 p. (A Hét Szabad Művészet Könyvtára)
VÁRNAGY Elemér (Szerk.): Romologia andragogica szöveggyűjtemény. JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs, 1999. 206 p. (Humán szervező menedzser sorozat)
________________________________________
NÉPRAJZI SOROZATOK
Ciganisztikai tanulmányok / Hungarian Gypsy Studies
Sorozatszerkesztő: Kríza Ildikó

1. SZAPU Magda: Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál. Superstitions and Funeral Customs among Vlach Gypsy in Kaposszentjakab. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1984. 71 p., ill., kotta. Bibl. a jegyz. Összef. angol ny.
2. FARAGÓ Jánosné: Jászárokszállási cigány népmesék. Gypsy Folk Tales from Jászárokszállás. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1985. 135 p.
3. GÖRÖG-KARÁDY Veronika (Szerk.): Berki János mesél cigány és magyar nyelven. Tales of János Berki told in Gypsy und Hungarian. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1985. 304 p., ill. Bibl. p.299-300. Bev. és jegyz. angol ny., szövegek cigány és magyar ny.
4. SZAPU Magda: Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon. A Tale-Teller and his Community in Kaposszentjakab. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1985. 162 p., ill. Bibl. p.155-156. Összefogl. angol ny.
5. GRABÓCZ Gábor- KOVALCSIK Katalin: A mesemondó Rostás Mihály. Mihály Rostás, a Gypsy Story-Teller. MTA Néprajzi Kutató Csoport Budapest, 1988. 201 p. Bibl. a jegyz. Bev. angol ny., mesék cigány és magyar ny.
6. NAGY Olga: A havasi sátoros. Dávid Gyula meséi. The Tent of Gypsy of the Alps. Tales told by Gyula Dávid. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1988. 293 p. Bibl. p.35-36. Bev. angol ny., függelék cigány és angol ny.
7. SINKÓ Rozália- DÖMÖTÖR Ákos: Loló. Cigány mesék és mondák Békés megyéből. Gypsy Tales and Legends from Békés. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1990. 153 p., Bibl. p.125-139. Összefogl. angol ny.
8. EPERJESSY Ernő: A három sorsmadár. Őrtilosi cigány népmesék. The Three Fates. Băiaş Gypsy Tales from Őrtilos. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1991. 148 p., ill., Összefogl. angol ny.
9. NAGY Olga: Villási, a táltosfiú. Mezőbándi, szucsági és mérai cigány népmesék. Villási, the Táltos Boy. Gypsy Folk Tales from Méra, Szucsáng, Mezőbánd. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1996. 346 p. Bibl. p.334-337. Összef. angol ny.
Európai cigány népzene / Gypsy Folk Music of Europe
Sorozatszerkesztő: Kovalcsik Katalin
1. KOVALCSIK Katalin: Szlovákiai oláh cigány népdalok. Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1985. 187 p., kotta. Bibl. p.183-184. Magy., angol és cig. ny.
2. DAVIDOVA, Eva-ŽIŽKA, Jan : A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában. Folk Music of the Sedentary Gypsyes of Czechoslovakia. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1991. 207 p., ill., kotta. Bibl. p.179-180. Cig., ang. cseh és magy. nyelven
3. KIRÁLY Ernő- KOVALCSIK Katalin: Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése. Ernő Király's Collection of Gypsy Folk Music from Vojvodina. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1992. 268 p., ill., kotta. Bibl. p.221-223. Magy., szerbhorvát, angol és cig. ny.
4. WILKINSON-KERTÉSZ, Irén: Vásár van előttem. Egyéni alkotások és társadalmi kontexusok egy dél-magyarországi oláhcigány lassú dalban. The Fair is ahead of me. Individual Creativity and Social Contexts in the Perfonmences of a Southern Hungarian Vlach Gypsy Slow Song. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1997. 316 p., ill., kotta. Bibl. p.308-316. Magy., angol és cig. ny.
Cigány Néprajzi Tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography
Sorozatszerkesztő: Bódi Zsuzsanna
1. BARNA Gábor- BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18-19. században. Gypsy Folk Culture in the Karpathian Basin in the 18th - 19th Centuries. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1993. 272 p., ill. Bibl. a cikkek végén. Összefogl. cigány és angol ny.
2. BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai. Readings of the Ist International Conference on Gypsy Ethnography, History, Linguistics and Culture. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1994. 220 p., ill. Bibl. a cikkek végén. Magyar/angol és német ny. Összefogl. cigány ny.
3. BALÁZS Gusztáv: A nagyecsedi oláh cigányok tánchagyománya. The Dance Tradition of vlach Gypsies in Nagyecsed. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1995. 144 p., ill., kotta, táncleírás. Bibl. p.130-132. Magyar/angol és cigány nyelven
4-5. ZSUPOS Zoltán: Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században. Nomadic Tax-paying and Gold-washing Gypsies in Transylvania in the 18th Century. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1996. 460 p., ill., Bibl. p.27-28., Magyar és angol nyelven
6. BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok a magyarországi beás cigányokról. Studies about Boyash Gypsies in Hungary. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1997. 210 p., ill., Bibl. a cikkek végén. Magyar és angol nyelven.
7. BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok a magyarországi cigányok vizuális kultúrájáról. Studies about the Visual Culture of Hungarian Gypsies. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1998. 122 p., ill., Bibl. a cikkek végén. Magyar, német és angol nyelven.
8. BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok Herrmann Antal emlékére. Studies in Memory of Antal Herrmann Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1999. 136 p., ill., Bibl. a cikkek végén. Magyar és angol nyelven.
Romano Kher Könyvek
R. KELETI Éva (Szerk.): Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni... O manus numa pal' peszko trajo zshanel te vorbil... Romano Kher, Budapest, 1994. 156 p., ill. Cigány/magyar nyelven (Néprajz 1.)
________________________________________
FOLKLÓR FORRÁSKÖZLÉSEK
ÁBRAHÁM János Picul: Szegényember csikója hamar ló. Dumás beszély glaszodél-hangadó masinára. Első tekercs. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1994. 292 p.
ALBERT Ernő: Sok szép cigányleány. Háromszéki cigányoktól gyűjtött népdalok és balladák. Kovászna megyei Népi Alkotások Háza: Sepsiszentgyörgy, 1998. 64 p. ill., kottákkal
Az erdő anyja. Cigány népmesék és néphagyományok. Gyűjt., ford., bev. BARI Károly. Gondolat: Budapest, 1990. 466 p., ill.
BARI Károly: Le vešeski dej. Az erdő anyja c. kötet eredeti cigány nyelvű szövegei. Országos Közművelődési Közp.: Budapest, 1990. 506 p. Bev. és interjú magyar és angol ny.
BARI Károly: Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet. Gyűjt., vál., ford., bev. és jegyz. BARI Károly. Gondolat: Budapest, 1985. 269 p., ill.
BARI Károly: Tűzpiros kígyócska című fordításkötetének eredeti cigány szövegei. Gödöllői Művelődési Közp: Gödöllő, 1985. 149 p.
BARI Károly: Az üvegtemplom. Szerk. UJVÁRY Zoltán; gyűjt., lejegy., ford. BARI Károly. KLTE Néprajzi Tanszék: Debrecen, 1994. 340 p. Összefogl. angol ny. (Folklór és etnográfia 77.)
BARI Károly: A tizenkét királyfi. Cigány népmesék. Romano Kher: Budapest, 1996. 203 p.
BARTOS Tibor: Sosemvolt cigányország. Szegkovács cigány történetek. Gyűjt.: BARTOS Tibor, utószó: M. LADVENICZA Ilona, Európa Könyvkiadó: Budapest, 1958. 86 p. Bartha László illusztrációival
BERZE NAGY János: Cigány mesék Berze Nagy János gyűjtéséből. Szer., bev. és jegyz. FÜLÖP Lajos; gyűjt. BERZE NAGY János. A Baranya m. Tanács VB. CIKOBI : Pécs, 1985. 75 p. Összefogl. angol ny.
CSALOG Zsolt: Kilenc cigány. (Önéletrajzi vallomások) Kozmosz Könyvek, Budapest, 1976. 239 p.
CSALOG Zsolt: Cigányon nem fog az átok. Maecenas: Budapest, 1988. 191 p.
CSENKI Imre - CSENKI Sándor: Bazsarózsa. 99 cigány népdal. Gyűjt. CSENKI Imre-CSENKI Sándor; bev., jegyz. CSENKI Imre - PÁSZTI Miklós. Zeneműkiadó: Budapest, 1955. 151 p., kotta.
CSENKI Imre - CSENKI Sándor : Cigány népdalok és táncok. I-II. Zeneműkiadó: Budapest, 1977. 20, 23 p., kottákkal, Cigány és magyar ny.
CSENKI Imre - CSENKI Sándor: Cigány népballadák és keservesek. Gyűjt. CSENKI Imre - CSENKI Sándor; ford. CSENKI S., TANDORI Dezső; bev. CSENKI I.; vál., jegyz. VEKERDI József. Európa Könyvkiadó: Budapest, 1980. 136 p, ill., kotta. Magy. és cig. ny.
CSENKI Sándor: A cigány meg a sárkány. Püspökladányi cigány mesék. Gyűjt. CSENKI Sándor; ford. MÉSZÁROS György - VEKERDI József; jegyz., utószó. VEKERDI J. Európa Kiadó : Budapest, 1974. 329 p. ( Népek meséi )
ERDÉSZ Sándor: Ámi Lajos meséi. I-III. Gyűjt., bev., jegyz. ERDÉSZ Sándor. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1968. 545, 539, 567 p. (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény XIII-XV.)
ERDŐS Kamill (Gyűjt.): Ne félj sógor... Cigányballadák és dalok. (Közrem. BEDE Anna és mások.) Tevan Kiadó: Budapest, 1993. 48 p. ill.
GÖRÖG Veronika - GRABÓCZ Gábor: Szalonnafa, Varsányi cigány népmesék. Gyűjt. GÖRÖG Veronika, GRABÓCZ Gábor. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1992. 250 p., ill.
HADHÁZY Antal (Szerk.): Énekeskönyv. A magyarországi romungrók, romák, beások és más cigány népek használatára. Szerzői kiadás: Nyíregyháza, 1998. 144 p., ill., kottákkal
HORVÁTH Ágota (Szerk.): Az elmesélt idő. Családtörténetek a huszadik századból. I-II.k. MTA Szociológiai Intézet - Max Weber Alapítvány - Kávé Kiadó, 1996. 774 p.
JÉKELY Zoltán: Szögkirály. Cigány népmesék. Móra Könyvkiadó: Budapest, 1973. 177 p. JÓNÁS Tamás (Szerk.) - SÁFÁR Sándor (Gyűjt.): Betyár volt-e cigány Jóska? Cigány mesék. noran könyvkiadó kft., Budapest, 1999. 91 p., Szombath Árpád rajzaival
KOVALCSIK Katalin: Árgyélus Kis Miklós. Szerk, gyűjt., KOVALCSIK Katalin; ford. BALOGH Ibolya. Főv. CSZMM Közp.: Budapest, 1992. 56 p., ill. Magy. és cigány nyelven
KOVALCSIK Katalin: Florilyé dă primăváră. Tavaszi virágok. Beás cigány iskolai énekeskönyv. Fii cu noi Bejás Közművelődési Egyesület: Pécs, 1992. 110 p., ill., kotta
KOVALCSIK Katalin: Florilyé dă primăváră. Tavaszi virágok. Beás cigány iskolai énekeskönyv. I. /2.kiad./ Gandhi Középiskola - Fii cu noi Bejás Közművelődési Egyesület: Pécs, 1994. 120 p., ill., kotta. Hangkazettával.
KOVALCSIK Katalin - ORSÓS Anna: Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény. Gandhi Középiskola: Pécs, 1994. 211 p., ill.
NAGY OLGA: A nap huga meg a pakulár. Marosmenti, kalotaszegi és mezőségi népmesék. Gyűjt., előszó és jegyz. NAGY Olga. Dacia Kiadó: Kolozsvár, 1973. 170 p.
NAGY OLGA: A szegény ember táltos tehene. Mérai népmesék. Dacia Kiadó: Kolozsvár, 1976.
NAGY OLGA: Zöldmezőszárnya. Marosszentkirályi cigány népmesék. Gyűjt., utószó és jegyz. NAGY Olga. Európa Kiadó: Budapest, 1978. 287 p. ( Népek meséi )
NAGY Olga - VÖŐ Gabriella: A mesemondó Jakab István. Gyűjt., bev., jegyz. NAGY Olga - VÖŐ Gabriella. Editura Academiei: Bukarest, 1974. 411 p.
ORSÓS Anna: Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény II. Gandhi Alapítványi Gimnázium: Pécs, 1998. 131 p., ill.
RÁDULY János: Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái. Gyűjt., bev., jegyz. RÁDULY János. Kriterion: Bukarest, 148 p., kotta.
RÉZMŰVES Melinda (Szerk.): Rromane Garadune Lava. Roma Találós Kérdések. Rromani Riddles. Fővárosi Önkormányzat, Cigány Ház - Romano Kher, Budapest, 1999. 82 p., ill.
ROSTÁS Mihályné: Lujza meséi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cërhár cigányy népmesék. Magyarországi Cigányok Nyelvőrző Egyesülete, Budapest, 1999. 145 p., ill. Cigány és magyar nyelven.
ROSTÁS-FARKAS György: Apám meséi. Le tateske paramichi. Cigány mese- és mondavilág I. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 100 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: A sündisznó története. (Apám meséi II.) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1998. 120 p., F.Tóth Zsuzsa és Péli Ildikó illusztrációival
SZEGŐ László: Cigány bölcsődal. (Cigány költők versei gyerekeknek) Vál., szerk., utószó: SZEGŐ László. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 127 p. ORSÓS Teréz illusztrációival
SZEGŐ László: Csikóink kényesek. Magyarországi cigány népköltészet. Vál., utószó és jegyz. SZEGŐ László. Európa: Budapest, 1977. 317 p.
TENGERDI Győző: Balatoni nádas berek. Beás cigány népdalok. Móricz Zsigmond Művelődési Ház: Kaposvár, 1996. 212 p., ill.
TENGERDI Győző - ORSÓS Anna: Balatoni nádas berek. Beás cigány énekeskönyv. Gandhi Gimnázium: Pécs, 1998. 165 p., ill.
VEKERDI József: Cigány nyelvjárási népmesék I-II. Szerk. UJVÁRY Zoltán; Gyűjt., bev. VEKERDI József. KLTE Néprajzi Tanszék: Debrecen, 1985. 383., 244 p. (Folklór és etnográfia 19.)
________________________________________

HANGLEMEZEK, KAZETTÁK
A Nap és a Hold története. Cigány népmesék. (Hanglemez) Gyűjt. és közreadta BARI Károly; Hungaroton, Budapest, 1989. SLPX 14128
Bari Károly verseit mondja. (Hanglemez) Hungaroton, Budapest, 1992. SLPX 14234
Cigány népdalok Erdélyből és Magyarországról. (CD, hanglemez, kazetta) Gyűjt. és közreadta BARI Károly; Quintana-Harmonia Mundi, Budapest, 1991. CD: QUI 903028, LP: QUI 103028, MC: QUI 403028
Cigány népdalok antológiája I-IV. Antology of Gypsy Folk Songs I-IV. Gyűjt. és közreadta BARI Károly; (CD) EMI-QUINT: Budapest, 1996. QUI 903095
Cigány folklór. Magyarország * Románia. I-X. Gypsy Folklore. Hungary* Romania. I-X. Gyűjt. és közreadta BARI Károly; (CD) Magánkiadás. Budapest, 1999. CD: BK 001-BK 010
Magyarországi cigány népdalok. Gyűjt. és közreadta: VIG Rudolf. Hungaroton: Budapest, 1976. SLPX 18028-29. Dalszövegek és kisérőszöveg magyar, cigány angol, német és orosz ny.
Gypsy Folk Songs from Hungary. Gyűjt. és közreadta: VIG Rudolf. Hungaroton: Budapest, 1976. Stereo HCD 18028-29. Dalszövegek és kisérőszöv. magyar, cigány és angol ny.
Püspökladányi cigány népdalok. Hungarian Gypsy Folk Songs. Gyűjt.: CSENKI Imre, VIG Rudolf, SZTANÓ Pál; Szerk.: KOVALCSIK Katalin és SZTANÓ Pál. Hungaroton Classic - Főv. Önk. CSZMMK: Budapest, 1993. MK 18172. Bev. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny.
Szabolcs-szatmári cigány népdalok. Gyűjt. és közreadta VIG Rudolf., bev. KOVALCSIK K. Hungaroton: Budapest, 1984. SLPX 18082. Bev. és dalok magy. és ang. ny., kotta.

Feldolgozott népzene
Angyalszemek Gypsy Folk Group.
World Star Hungary, Budapest, Almássy téri Szabadidőközpont, 1992. BK 1130. MC.
Amaro Suno
Szuno pe mure jakha. Álom a szememen. Traditional Gypsy Music. Autentikus cigány népzene. Fonó Records Inc., 1998. Dalok magyar, cigány és ang. ny. FA-045-2
Ando Drom
Chants Tziganes de Hongrie. Planett, 1992. WM 219. 244 041.
Kaj Phirel o Del. Produced by Ando Drom Foundation, 1995. (+CD)
Phari mamo. Network Medien, Frankfurt, 1997. Bev. német, francia és angol nyelven. CD 26.981
Balogh Kálmán és a Romano Kokalo
Gypsy Colours. Fonó Records, Budapest, 1998. CD Fa-061-2
Csácsi Vorba
Traditional Hungarian Gypsy Music. Urkult Musikverlag, München, 1994. Stereo MC WOG 003
Csenki Imre
Népdalok. A/4. Cigány életképek. Qualiton 1986. MKL 16721.
Kalyi Jag
Gypsy Folk Songs from Hungary. Hungaroton 1987. Bev. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny., SLPX/MK/HCD 18132.
Lungoj o drom angla mande. Hosszú az út előttem. Gypsy Folk Songs from Hungary. Hungaroton 1989. Bev. KOVALCSIK K. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány, beás és ang. ny., SLPX/MK/HCD 18179.
Karingszo me phirav. Amerre én járok. Gypsy Folk Songs from Hungary. Hungaroton 1992. Bev. KOVALCSIK K. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny., SLPX/MK/HCD 18199.
O suno. The Dream. Az álom. Hungaroton-Fonofolk 1992. Bev. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny., SLPX/MK/HCD 18211.
Cigányszerelem. Gypsy Love. Romano Kamipo. Szerzői kiadás. 1998. Bev. angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny. CDK 001
Kanizsa Csillagai
Fehér kígyó. 1-2. Nagykanizsai hagyományőrző cigányzenekar. UNIO Bt. Dombóvár, 1992. MC. Stereo DBX.
Plînzsjé puju.. Szerzői kiadás, Bahia Music 1997. Bev. ORSÓS Anna, dalok beás és magyar ny. CDB-041.
Khanći Doš
Bi Granica - No Limits. Periferic Records, Budapest, 1998. BGCD 028
Maljaki luludi Mezei virág. Wild Flower. Gypsy Folk-Music Group
Gindonale bare. BALÁZS Gusztáv - ÉRI Péter, DUO SOUND Stúdió, Perbál, 1992.
Gindonale bare. A Maljaki Luludi cigány folklóregyüttes kazettájának kotta és szöveganyaga. Szerk., ford.: BALÁZS Gusztáv - KOVALCSIK Katalin. Stichting Maljaki Luludi, Zeist, Hollandia - Sóstói Múzeumfalu Baráti Köre, Sóstófürdő, 1995. 63 p., ill., kotta.
Nagyecsedi Fekete Szemek
Háj Romálé. A Nagyecsedi Fekete Szemek Együttes kiadása, 1995. MC/CD
Romano Drom
Déta Dévla. Szerzői kiadás, Budapest, 1999. Cigány nyelven. RD9901
Romanyi Rota. (Gypsy Wheel) Gypsy Folk Group from Hungary
"O cérháriko." Etnofon, 1995. ER-MK/MCD 006
Phiravelman kalji phuv. Cigány népdalok. Fonó, Budapest, 1999. MC/CD FA-050-2
Ternipe
Ternipe Group. Roma-Art Khetanipe. Kalyi Jag, 1992. MK 0001.
Suno dikhjom. Álmot láttam. Gypsy Folk Music. Magánkiadás. 1993
Del o brishind... Esik eső...Dalok cigány és magyar nyelven. Szerzői kiadás, Bahia, Budapest, 1998. MC/CD MKB 071
Therne shavora
Aven mande le but roma. Kadencia Kft., Budapest, 1994. MC KA 115.

Vízöntő
Gitania Express. Hungaroton, 1990. SLPD/MK 18200.
________________________________________

VIZUÁLIS KULTÚRA
BÁNSZKY Pál: Balázs János (1905-1977) naiv festő kiállítása. Kecskemét, 1977. (Magyar Naiv Művészek Múzeumának kiadványai 4.)
BÁNSZKY Pál: A naiv művészet Magyarországon. Képzőművészeti Kiadó: Budapest, 1984. 195 p. ill.
BÁNSZKY Pál: A képzőművészet vadvirágai. The Wild Flowers of Fine Arts. Szerzői kiadás. Kecskemét, 1997. 182 p. ill. (Balázs János, Horváth Vince, Oláh Jolán, Oláh Mara, Orsós Teréz, Szomora Kálmán, Tyukodi László élete, munkássága)
DARÓCZI Ágnes - KARSAI Zsigmond (Szerk.): Autodidakta Cigány Képzőművészek Országos Kiállítása. Népművelési Intézet: Budapest, 1979. (katalógus)
DARÓCZI Ágnes - KERÉKGYÁRTÓ István (Szerk.): Autodidakta Cigány Képzőművészek II. Országos Kiállítása. Budapest, 1989. (katalógus)
HORVÁTH M. Judit - STALTER György: Más Világ - Other World. Szerzők kiadása, Budapest, 1998. 143 p. Fotóalbum magyar és angol nyelvű bevezetővel.
KOROKNAY Gyula: Horváth Vince népművészet mestere kiállítása. Nyíregyháza, 1979. (Józsa András Múzeum képzőművészeti kiállításainak katalógusai 34.)
F. MIHÁLY Ida: Utószó. In. BALÁZS János: Ecsettel és irónnal. Corvina: Budapest, 1977. pp.51-62. ill.
MOLDOVÁN Domokos: Magyar naiv művészek nyomában. Dokumentumok. Gondolat Kiadó: Budapest, 1987. 310 p. ill. (Balázs János munkássága)
PONGRÁCZ Éva - VÁRNAGY Elemér: Roma gyermekek képzőművészeti képességfejlesztése. Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Romológiai Tanszék: Zsámbék, 1996. 45 p., 17 t. (A Hét Szabad Művészet Könyvtára)
SZUHAY Péter (Szerk.): Cigány-kép - Roma-kép. Gypsy-Image - Roma-Image. A Néprajzi Múzeum "Romák Közép- és Kelet-Európában" című nemzetközi kiállításának képeskönyve. Illustrated book of the international exhibition "Roma in Central and Eastern Europe" organized by the Museum of Ethnography. Néprajzi Múzeum: Budapest, 1998. 103 p., ill. Magyar és angol nyelven
________________________________________

ISMERETTERJESZTÉS
BŐCS Attila - DARÓCZI Ágnes - JOKA DARÓCZI János - SZTOJKA Katalin - LŐRINCZY Kornél: Domboságyas kultúra. Garuda Reformstúdió, é.n. (Video kazetta)
GÜRTLER Csabáné: Útmutató a szakképzési intézmények számára a cigány tanulók szakképzésben való megtartásának módszereire és feltételeire. Munkaügyi Minisztérium: Budapest, 1997. 72 p.
HALÁK László: HÍD a viselkedésről cigány és nem cigány fiataloknak. POD lu tî nyirj da ba jás, sî lu tî nyirj, káré nu-sz ba jás sza styijé kî nd, sjé, kum trébé sza fáka . Zoril (Hajnalodik) Cigány Szociális ás Kulturális Alapítvány: Budapest, 1997. 64 p.
HERCZEG Béla - OSZTOJKÁN Béla (Szerk.): Phralipe Roma Érdekvédelmi Szabadegyetem. Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Phralipe Cigány Művészeti Alapítvány: Budapest, 1997. 158 p. ill. (Phralipe könyv)
LAKATOS György - VÁCZI Márta - OLÁH István: "Tavesz szaszto" "Légy egészséges" Nemzeti Egészség-védelmi Intézet: Budapest, é.n. (Video kazetta és módszertani füzet )
NYÁRI László (Szerk.): "Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz" (Ismeretterjesztés a cigányságot segítők részére. Nemzetközi Családév Titkársága, Budapest, 1994. 77 p.
Dr. SZIRTESI Zoltán Védd az egészséged! Losar tyo sastyipe! (Ford.: CHOLI DARÓCZI József) Medicina Kiadó, Budapest, é.n. 64 p. Péli Tamás illusztrációival
________________________________________

IRODALOM
BALÁZS János: Füstölgések. (Versek) Szerző, Salgótarján, 1973. 47 p., 2 t.
BALÁZS János: Ecsettel és irónnal. (Szerk, utószó: F. MIHÁLY Ida) Corvina, Budapest, 1977. 63 p., 16 t.
BALOGH Attila: Lendítem lábamat. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 74 p.
BALOGH Attila: Balogh Attila versei. Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 51 p.
BALOGH Attila: József Attila a peep-showban. (Esszék, HumoRom és az utolsó vers) Filum, Budapest, 1997. 74 p.
BARI Károly: Holtak arca fölé. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1970. 66 p.
BARI Károly: Holtak arca fölé. (Versek) /2.kiadás/ Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971. 65 p.
BARI Károly: Elfelejtett tüzek. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 43 p., 1 t.
BARI Károly: Elfelejtett tüzek. (Versek) Madách Kiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, Bratislava - Budapest, 1974. 43 p., 1 t.
BARI Károly: A némaság könyve. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 55 p.
BARI Károly: A varázsló sétálni indul. (Válogatott és új versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 167 p., 1 t., Bari Károly illusztrációival
BARI Károly: Képek, képversek és versek. (12 képeslap) Nyomdacoop-Papirker., Budapest, 1992.
BARI Károly: 21 vers. Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1992. 58 p. (Borostyán Könyvek)
BARI Károly: 21 vers. /2. kiad./ Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 58 p.
BARI Károly: A pontos hely. Műfordítások a kortárs külföldi költészetből. Cégér Könyvkiadó, Budapest, 1993. 161 p.
BARI Károly: Díszletek egy szinonimához. (Képversek) Magyar Műhely, Párizs-Bécs-Budapest, 1994. 72 p., ill. (Magyar Műhely Baráti Kör füzetek 34.)
BARI Károly: (Szerk.): Madarak aranyhegedűn. Európai cigány költők és írók művei. Romano Kher, Budapest, 1996. 434 p.
BARI Károly: (Szerk.): Álomtanya. Európai írók és költők művei a cigányokról. Romano Kher, Budapest, 1996. 249.
CHOLI DARÓCZI József: Isten homorú arcán. Pel Devlesko bango muj. (Versek, műfordítások magyar és cigány nyelven) Orpheusz Kiadó, Budapest, 1990. 287 p. Péli Tamás illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József: Csontfehér pengék között. (Versek és versfordítások) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1991. 110 p. Péli Tamás és Szentandrássy István illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József: Duj sane luludya. Két szál pünkösdrózsa.(Gyermekversek, cigány-magyar népdalok két nyelven) Hátrányos helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidőszövetsége, Budapest, 1997. 87 p. (ROM SOM Könyvek)
CHOLI DARÓCZI József (Ford.): O svunto evandyeliomo sar o mathe ramosardya les. Újsszövetség:Máté evangéliuma. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest, 1991. 162 p.
CHOLI DARÓCZI József (Ford.): La biblake svunci evangeliumura. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1991. 223 p. Fenyvesi József, Kosztics László, Orsós Teréz és Ráczné Kalányos Gyöngyi illusztrációival
Federico GARCÍA LORCA - CHOLI DARÓCZI József (Ford.)- NAGY László (Ford.): Romane romancura. Romencero gitano. Cigány románcok. Orpheusz Könyvek, Budapest, 1995. 179 p. Federico García Lorca, Nagy László, Pongor Beri Károly, Péli Tamás, Péli Ildikó és Szentandrássy István illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135 p., ill.
CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall 2. (Cigány költők antológiája) Chali Kiadó, Budapest, 1998. 231 p. Szentandrássy István illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József - KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209 p. Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Maskar le shiba dukhades. Nyelvek között fájón. (Versek, műfordítások) Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1994. 159 p. (Roma módszertani kiadványok 1.)
CSEMER Géza: Habiszti. Cigányok élete - étele. Almanach. Budapest, 1992. 318 p., ill.
CSEMER Géza: Rajkó. (1952-1997) Talentum, Budapest, 1997. 189 p., ill.
CSEMER Géza (Szerk.): Hegyi Aranka cigány primadonna. 1855-1906 Napház-Khamorro Kisebbségi Kulturális Intézmény, Budapest, 1996. 96 p., ill. (Napház Könyvek)
CSEMER Géza (Szerk.): KALMÁR Istvánné: Hazára leltem. (Drámajátékok) Napház-Khamorro Kisebbségi Kulturális Intézmény, Budapest, 1996. 111 p., ill. (Napház Könyvek)
CSEMER Géza (Szerk.): TÓTH Józsefné: Gizi néni könyve. Napház-Khamorro Kisebbségi Kulturális Intézmény, Budapest, 1996. 80 p. ill. (Napház Könyvek)
CSEMER Géza - KORPÁDI Péter - PATYI Árpád: Cigány ételeskönyv. PolgART Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest, 1999. 193 p., ill.
CSÍK Ferenc: Ahol a nap is megfordítja szekerét. Varga Könyv- és Lapkiadó: Eger, 1999. 52 p., ill. (A FAOSZ Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége Könyvtára 54.)
Dácsi Farkas József: A Glóbusz úrnője. (Versek) Tevan Kiadó, Gyula, 1991. 84 p., ill.
DILINKÓ Gábor - SOLYMÁR József: Csak álmomban vagyok szabad. Lopják a forradalmat! 1956-1996. A szerzők saját kiadása: Budapest, 1996. 207 p., ill.
Dombrádi Horváth Géza: A múzsa harmadik csókja. (Versek) Cigány Munkások és Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest, 1994. 88 p., A szerző illusztrációival
FARKAS Kálmán: Értetek kiáltok. Esszék, riportok, portrék, humoreszkek. Előszó: LAKATOS Menyhért, Szerző, Nyíregyháza, 1992. 238 p.
FARKAS Kálmán: Korona nélkül. Előszó: Kárpáthy Gyula, Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Budapest, 1996. 134 p.
FARKAS Kálmán: Sorstudat. (Esszék) Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sóstófürdő, 1998. 76 p., Balázs János, Gyügyi Ödön és Szentandrássy István illusztrációival
FARKAS Kálmán: Csisznyikói cserepek. Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sóstófürdő, 1998. 128 p., Szentandrássy István illusztrációival
FARKAS Kálmán: Roma holt lelkek. Cigány humoreszkek. Szerzői kiadás, Sóstófürdő, 1999. 108 p. Szentandrássy István illusztrációival
FARKAS Lajos: Emlékek és érzések. (Versek) Szerző kiadása, Jászfényszaru, 1997. 96 p. ill.
FARKAS Oszkár: Királyvíz. (Versek) Heti Szó Plusz sajtóügynökség és a Mini Grafika Bt., Nyíregyháza, 1975. 56 p. Burai István grafikáival
FARKAS Oszkár: Csorog az Isten könnye. (Versek) F & SZZZ Kiadvány- szerkesztőség, Nyíregyháza, 1997. 80 p. ill.
GLONCZI Ernő: A vízesés zajához. (Versek) Új Bekezdés Kiadó, Miskolc, 1993. 82 p., ill. (Új Bekezdés Könyvek 10.)
GYŐRI László (Szerk.): Nomád katona. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1980. 414 p.
HOLDOSI József: Kányák. (Regény) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 259 p.
HOLDOSI József: Glóriás. Dac. (Regények) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982. 255 p.
HOLDOSI József: Cigánymózes. Fogoly. Hajh, cigányok, hajh Kányák! (Kisregények, dokumentumjáték) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 226 p.
HOLDOSI József: A bandita és a halál. Szerző, Szombathely, 1993. 112 p.
HORVÁTH Gyula: Megfagyott ország. (Versek) B.A.Z. m. Önkormányzat - Magyar Irószövetség Észak-Magyarországi Csoportja, Miskolc, 1992. 64 p.
HORVÁTH Gyula: Szégyen, gyalázat! (Versek) Alpes Nyomda, Miskolc, 1993. 78 p.
HORVÁTH Gyula: Az árvaság anatómiája. (Válogatott és új versek) Romano Kher-Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1995. 125 p.
JÓNÁS Tamás: ... ahogy a falusi vén kutakra zöld moha települ... (Versek) Szombathely ( a "Jelentkezünk" különszáma) 1994. 54 p., ill.
JÓNÁS Tamás: Tamás könyve. A "Lássák meg az én arcomat" alapítvány kiadása, Szombathely, 1995., 13 t.
JÓNÁS Tamás: Nem magunknak. (Versek) Szerző kiadása, Szombathely, 1996. 56 p.
JÓNÁS Tamás: Cigányidők. (Novellák) a bár társadalomtudományi és művészeti folyóirat kiadványa, Szombathely, 1998. 79 p.
JÓNÁS Tamás (Szerk.): Fekete pipacsok. Válogatás az Amaro Drom c. folyóiratbn 1991 és 1997 között megjelent versekből. Amaro Drom - Ember az emberért Alapítvány: Budapest, 1998. 24 p.
JÓNÁS Tamás: Bentlakás. (Versek) Moran, Budapest, 1999. 76 p.
JÓNÁS Tamás (Szerk.): Éjszaka van. Az Amaro Drom szépirodalmi különszáma. Amaro Drom - Ember az emberért Alapítvány, Budapest, 2000. 32 p., ill.
KALÁNYOS Mónika: Lázadó testű hajnalok. (Versek) "Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2000. 80 p.ill.
KÁRPÁTHY Gyula: Menet közben. Életúton alkotó cigányokkal. SMdigital Szerkesztő és Kiadó Egyéni Cég, Budapest, 1997. 261 p., ill.
KECSKÉS József (Szerk.): Bari Károly költő, folklórkutató interjúk, recenziók, és más írások tükrében. Petőfi Séndor Művelődési Központ, Gödöllő, 1999. 246 p. ill.
KISS Adél (Szerk.), NAGY Gusztáv (Ford.): Ezüst hajtincs. Rupuni chunra. Fiatal cigány költők antológiája. Kiadó: Roma Novus Egyesület és a H2G Bt. Budapest, 1998. 85 p., ill.
KOVÁCS József Hontalan: Ismeretlen cigány ének. (Versek) Ipari TOTÁL Kft. 1991. 71 p.
KOVÁCS József Hontalan: Pörgő ezüsttallér. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1993. 60 p.
KOVÁCS József Hontalan: Aranymetszésű augusztus. Garanciák. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1995. 136 p.
KOVÁCS József Hontalan: Sequoiabeszéd. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1996. 166 p.
KOVÁCS József Hontalan: A nemzet szemétdombjai. Cikkek, interjúk, riportok, cigányokról és más népcsoportokról. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1997. 252 p.
KOVÁCS József Hontalan: Színfolyók. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1997. 106 p.
KOVÁCS József Hontalan: Magyarul beszélni. (Versek) Mohácsi Művészeti Társaság, Mohács, 1998. 134 p.
KOVÁCS József Hontalan (Szerk.): Cigányoktól-Cigányokról. Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár, 1989. 109 p., Péli Ildikó rajzaival. (Módszertani füzetek III.)
KOVÁCS József Hontalan (Szerk.):Ködvörös Golgota csont. Mohácsi Művészeti Társaság, Mohács, 1996. 108 p., ill.
LAKATOS Menyhért: Füstös képek. (Regény) Magvető, Budapest, 1975. 454 p.
LAKATOS Menyhért: Füstös képek. (Regény) /2.kiadás/ Magvető Zsebkönyvtár, Budapest, 1976. 440 p.
LAKATOS Menyhért: Angárka és Busladarfi. (Mese) Móra, Budapest, 1978. 99 p., ill.
LAKATOS Menyhért: Füstös képek. (Regény) Magvető - Szépirodalmi Könyvkiadó, /3. kiadás/ Budapest, 1979. 450 p.
LAKATOS Menyhért: A hosszú éjszakák meséi. A paramisák ivadékai. (Kisregény) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 172 p.
LAKATOS Menyhért: A hét szakállas farkas. (Mese) Móra, Budapest, 1979. 71 p., ill.
LAKATOS Menyhért: Csandra szekere. (Elbeszélések) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981. 229 p.
LAKATOS Menyhért: Az öreg fazék titka. (Mese) Móra, Budapest, 1981. 68 p., ill.
LAKATOS Menyhért: Akik élni akartak. (Regény) Magvető, Budapest, 1982. 368 p.
LAKATOS Menyhért: Hosszú éjszakák meséi. (Az öreg fazék titka, Angárka, Busladarfi, A hét szakállas farkas, A paramisák ivadékai) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1995. 181 p.
LAKATOS Menyhért: A titok. (Elbeszélések és mesék) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1998. 112 p., Péli Tamás illusztrációjával
LAKATOS Menyhért: Tenyérből mondtál jövendőt. (Versek) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1999. 62 p.
M. Té. Attila (MURZSA T. Attila): Krisztus egy elfelejtett képen. (Versek 1980-1995) Roma Polgárjogi Alapítvány, Budapest, 1996. 72 p.
M. Té. Attila (MURZSA T. Attila): Rímálom. (Versek 1977-1997) Szerzői kiadás, Budapest, 1998. 78 p.
NÁDAY Gyula: Verseskötet. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1993. 34 p.
NÁDAY Gyula: Kegyelem. (Versek) A szerző utószavával. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1998. 64 p.
NÁDAY Gyula: Világok megváltója. (Versek) Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1998. 88 p.
NÁDAY Gyula: Út a szeretethez. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1998. 80 p.
NÁDAY Gyula: A ZEN. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1999. 48 p.
NAGY Gusztáv - MADÁCH Imre: Le manusheski tragedija. Az ember tragédiája. (Ford.): NAGY Gusztáv, Madách Irodalmi Társaság: Budapest, 1996. 203 p. (Madách Könyvtár - Új folyam 4.)
NAGY Gusztáv: Szívbolygód körül. Magyar és cigány nyelvű versek, mesék, műfordítások. Cerberus Nyomdaipari, Könyv- és Lapkiadó Kft., Budapest, 1997. 154 p.
NAGY Gusztáv (Szerk.): Az idő szekerén. Cigány írók antológiája. Ubipressz Bt. kiadványa, Budapest, 1998. 160 p.
OLÁH Mara: O. Mara - festőművész. A szerző saját kiadása: Szolnok, 1997. 82 p. XIV.tábla
ORSÓS Jakab: Aki hallja, aki nem hallja. (Elbeszélések) Zala megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1987. 95 p., ill.
ORSÓS Jakab: Gyökerezés. Zala megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1992. 147 p., ill.
OSZTOJKÁN Béla: Halak a fekete citerában. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981. 107 p.
OSZTOJKÁN Béla: Hóesés hűségben. (Versek) Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983. 74 p.
OSZTOJKÁN Béla: Nincs itthon az Isten. (Elbeszélések) Magvető Kiadó, Budapest, 1985. 248 p.
OSZTOJKÁN Béla: Megkérdezem Önt is. A magyarországi cigányság és a rendszerváltás. (Interjúk) Phralipe Cigány Művészeti Alapítvány, Budapest, 1994. 172 p. (Phralipe Könyvek)
OSZTOJKÁN Béla: Átyin Jóskának nincs, aki megfizessen. (Regény) Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1997. 440 p.
OSZTOJKÁN Béla: Bölcsek napkeletről. (Meseköltemény) Phralipe Cigány Művészeti Alapítvány, Budapest, 1998. 64 p. (Phralipe Könyvek)
PÉLI Tamás: Parlamenti jegyzetek 1992-93. BIT, Budapest, 1993. 98 p., A szerző grafikáival
PÉLINÉ NYÁRI Hilda: Az én kis életem. (Visszaemlékezések) T-Twins Kiadó, Budapest, 1996. 504 p.
PÉLINÉ NYÁRI Hilda: Dodó és én. Ab Ovo Kiadó, Budapest, 1998. 247 p., ill.
RÁCZ Lajos: Emlékeket égetek. 66 vers. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 103 p.
RÁCZ Lajos: Zsoltárok. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1997. 50 p.
RÁCZ Lajos: Élő remény. (Zsoltárok) Oktatási és Továbbképzési Alapítvány, Szolnok, 1999. 56 p.
RIGÓ József : Sziromnyi. (Versek) Komárom - Esztergom m. Önkormányzat, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, 1993. 101 p. (Új Forrás Könyvek 14.)
ROSTÁS-FARKAS György: Megváltásért som. (Versek) Pest m. Tanács VB. Cigányügyi Koordinációs Biz. és a Pest m. Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1989. 140 p.
ROSTÁS-FARKAS György: Megváltásért som. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1991. 80 p.
ROSTÁS-FARKAS György: Tiétek a szívem. Tumaroj muro jilo. Gyermekversek. OMIKK: Budapest, 1991. 114 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Cigányságom vállalom. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 80 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Maladyipe. Találkozás. (Műfordítások) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1993. 158 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Tiétek a szívem. Tumaroj muro jilo. Gyermekversek .Shavorenge. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 124 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Antoine de SAINT-EXUPÉRY: O cino krajoro. A kis herceg. (Ford.): ROSTÁS-FARKAS György, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 111 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Aranyhídon. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1995. 132 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: A békesség zarándokai. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1998 129 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok története. Le romengi historija. Pest m. Tanács VB. CKOBI. 1990. 217 p. (Pest megyei Füzetek 1.)
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok hiedelemvilága. Cigány Kulturális és Közmű-velődési Egyesület, Pécs, 1990. 91 p.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Ősi cigány mesterségek és foglalkozások. OMIKK: Budapest, 1991. 117 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok története. Le romengi historija. /2.kiad./ Cigány Tudományos és Művészeti Társaság - Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1992. 80 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok hiedelemvilága. /2.kiad./ Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 115 p.
ROSTÁS-FARKAS Tímea: Apám öröksége. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 79 p., Péli Ildikó illusztrációival
RUVA-FARKAS Pál: Agave. (Versek) Magvető Kiadó, Budapest, 1987. 75 p.
RUVA-FARKAS Pál: Vasvirágok nyílása. A Gangesztől a Dunáig. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1996. 132 p.,
RUVA-FARKAS Pál - FALUDY György: Börtönversek. Robijake pojemi. (1950-1953) (Ford.): RUVA-FARKAS Pál, Credit Lap- és Könyvkiadó Kft., 1996. 70 p., ill.
SURMAN László: Sóhajok. (Versek) Tevan Kiadó: Békéscsaba, 1998. 66 p. ill.
SZÉCSI Magda: Az aranyhalas lószem tükre. (Cigány mesék) Hungaria-Sport Kiad. Budapest, 1988. 144.p., 12 t. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: A fekete bálvány birodalma. (Mesék) OMNIS FABULA, Budapest, 1993. 118.p. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: Madarak aranyhegedűn. (Mese) OMNIS FABULA, Budapest, 1996. 119.p., ill.
SZÉCSI Magda: Oroszlán Szlán királysága. (Mesék) AB OVO Kiadó, Budapest, 1996. 79.p. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: Tavasztündér mosolya. (Mesék) AB OVO Kiadó, Budapest, 1997. 61.p. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: Homoktorta szüret. (Versek és rajzok) AB OVO Kiadó, Budapest, 1999. 72 p. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: Az álmos pék. Olvasókönyv írott betűkkel. Meséskönyv az írás tanulásához első osztályosok részére. Magister '93 Kiadó, Budapest, 1999. 38 p., illusztrálta: Szécsi Magyda és Jakobi Anna.
SZÉCSI Magda (vál.) - T AMÁSI OROSZ János (előszó) - JÓZSEF Attila: Uram! (Versek) Magister '93 Kiadó, Budapest, 1999. 87 p., ill.
SZÉCSI Magda (illusztráció) - SZABÓ Lőrinc (ford.) - BOUDLAIRE, Charles: Éjszakai varázs. (Versek) Magister '93 Kiadó, Budapest, 1997. 62 p.
SZÉCSI Magda (illusztráció) - ZSIROS Lajosné (vál.): Szájról szájra. Magyar népmesék és mondókák, alatatók és egyebek, kicsiknek és nagyoknak, mesemondóknak és mesehallgatóknak. Magister '93 Kiadó, Budapest, 1997. 67 p.
SZÉCSI Magda (illusztráció) - ÁPRILY Lajos (ford.) - TAGORE, Rabindranath: Lámpa az útra. Magister '93 Kiadó, Budapest, 1998. 64 p.
SZÉCSI Magda (illusztráció) - KÁROLI Gáspár (ford.): Énekek éneke. Magister '93 Kiadó, Budapest, 1999. 66 p.
SZEPESI József: KOJNOK Nándor (Szerk.): Szepesi József. (Versek) Balassi Bálint Nógrád megyei Könyvtár, Salgótarján, 1982. 12.
SZEPESI József: Elszórtan, mint a gyom. (Versek) Nógrád megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya, Salgótarján 1983. 130.p. (Palócföld Könyvek)
SZEPESI József: A mámor templomában. (Versek) Megaceros Kiadó, Budapest, 1993. 197.p.
SZEPESI József: Putrik és paloták. (Riportok) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1996. 174.p.
SZEPESI József: Pogány ima. (Válogatott versek 1970-1996) Nógrád Megyei Közművelődési Intézet "Jó Palócok Könyvműhelye" Salgótarján, 1997. 200.p.
SZŐCSI Anna (Ford.): Grimm legszebb meséi. Cigány és magyar nyelven. Magyar Cigányok Igazság Szövetsége, Budapest, 1998. 93 p. ill.
VARGA Ilona - HEGEDŰS Sándor: Irodalmi szöveggyűjtemény. Válogatás magyar szerzők cigány tárgyú írásaiból. Középiskolák I-IV. osztályai számára. KONSEPT Kiadó, Budapest, 1994. 223 p.
VARGA Ilona - HEGEDŰS Sándor: Világirodalmi szöveggyűjtemény. Válogatás a világirodalom cigány tárgyú írásaiból. Középiskolák I-IV. osztályai számára. KONSEPT Kiadó, Budapest, 1996. 200 p.
VARGA Ilona - HEGEDŰS Sándor: Válogatás a kortárs cigány irodalom alkotóinak írásaiból a középiskolások számára. KONSEPT Kiadó, Budapest, 1999. 336 p.
VESHO-FARKAS Zoltán: Cherhaja - Csillagok. (Műfordítások) COPY Nyomdaipari és Sokszorosító Kft. Budapest, 1994. 81 p.
VESHO-FARKAS Zoltán: Elefántcsontszínű évek.(Versek) Anda Romani Kultúra Alapítvány, Budapest, 1995.79
VESHO-FARKAS Zoltán: A remény vánkosán. (Versek) Anda Romani Kultúra Alapítvány, Budapest, 1996. 80 p.
VESHO-FARKAS Zoltán- ARANY János (Ford.) - SHAKESPEARE, William: Hamlet - o danicko cino kraj. Cerberus Nyomdaipari, Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 1998. 130 p.
________________________________________
Cigánysággal kapcsolatos kiadványokat
folyamatosan megjelentető kiadók

CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET, 7601 Pécs, József u. 4. Tel: (72) 325- 558 dr. Kosztics István elnök
CIGÁNY TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG, 1174 Budapest, Szilágyi Dezső u. 41.
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Tel: (82) 319-011 dr. Jávorszki András tanszékvezető
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Tanszék, 6500 Baja, Szegedi u. 2. Tel.: (79) 321-655 Raicsné dr. Horváth Anikó főiskolai docens
GANDHI ALAPÍTVÁNY, 7621 Pécs, Komjáth A. u. 5. Tel: (72) 239-310, Fax: (72) 239-826 Hencsei Mária
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET, 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Tel/Fax: (52) 413-744 Tuza Tibor cigány oktatási programvezető
JANUS PANNONIUS TUD. EGYETEM BTK Nyelvtudományi Tanszék Romologia Tanszéki Csoport 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: (72) 327-622 Forray R. Katalin egyetemi tanár
KONSEPT Kiadó, 2081 Piliscsaba, Pf. 6. Tel./ Fax: (26) 373-367 Barta Kinga
KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona főigazgatóhelyettes
MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel./ Fax: 201 5782 dr. Bódi Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, osztályvezető
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG, 1055 Budapest, Kossuth tér 12. Tel./ Fax: 269-1272 Kádár Natália
MTA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORT, 1250 Budapest, Pf. 29. Tel: 175-9011
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET, 1250 Budapest, Pf. 28. Tel: 214-6770/207m., Fax: 175-9282 dr. Sasváry Zoltánné Szepesi Zsuzsanna
NEMZETI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET, 1062 Budapest, Andrássy út 82. Tel: 332-7380 Váczi Márta ov.
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Nemzetiségi Önálló Osztály 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. Tel.: 163-2438 Tóth Györgyné főszerkesztő
ROMANO KHER - CIGÁNY HÁZ (Korábban: Főv. CSZMM Központ) 1151 Budapest, Énekes u. 10/B. Tel.: 306-6811 Zsigó Jenő igazgató
ZSÁMBÉKI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA, Romológiai Tanszék. 2072 Zsámbék, Zichy M. tér 3. Tel.: (26) 342-122 dr.Várnagy Elemér tanszékvezető
________________________________________